Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży

W szkole zaproponują mi zakup ubezpieczenia NNW dla mojego dziecka? Czy powinnam je kupić?

Warto poważnie pomyśleć o ubezpieczeniu naszych dzieci w wieku szkolnym oraz studiujących. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla dzieci i młodzieży szkolnej (NNW) jest powszechnie kupowane przez rodziców, zwykle jednak nie jest to świadomy wybór. Nie znamy nawet zakresu ochrony, najczęściej nie jesteśmy informowani nawet o sumach ubezpieczenia. Przecież ubezpieczenie NNW zawarte w przemyślany sposób jest bardzo potrzebnym ubezpieczeniem, z którego warto korzystać.

Ubezpieczenie NNW obejmuje swoim zakresem nieszczęśliwe wypadki, jakim nasze dzieci mogą ulec nie tylko w czasie nauki, pracy lub pobytu w placówce oświatowej, ale również w wypadki w życiu prywatnym. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także zdarzenia powstałe podczas obozów, kolonii, zielonych szkół oraz praktyk studenckich i szkolnych.

NAZWA WARIANTU ACE Basic ACE Premium ACE VIP
NNW - TRWAŁY USZCZERBEK 10 000 PLN 20 000 PLN 30 000 PLN
NNW - ŚMIERĆ DZIECKA 10 000 PLN 10 000 PLN 10 000 PLN
NNW - ŚMIERĆ RODZICA 10 000 PLN 10 000 PLN 10 000 PLN
KOSZT LECZENIA ZA GRANICĄ I ASSISTANCE Nie oferuje Nie oferuje Nie oferuje
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA Nie oferuje Nie oferuje Nie oferuje
DODATKOWE ŚWIADCZENIA Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 40 PLN/ doba Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 30 PLN/ doba Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 30 PLN/ doba
Złamania kończyn do 40 % SU Złamania kończyn do 40 % SU Złamania kończyn do 40 % SU
Poparzenia i odmrożenia do 85 % SU Poparzenia i odmrożenia do 85 % SU Poparzenia i odmrożenia do 85 % SU
ROZSZERZENIE O SPORTY Nie oferuje pokrycie kosztów szkód powstałych w związku z amatorskim uprawianiem sportów Nie oferuje
ZAKRES TERYTORIALNY Polska i Cały Świat Polska i Cały Świat Polska i Cały Świat
UBEZPIECZONY dzieci i osoby w wieku do 26 lat, o ile kontynuują naukę dzieci i osoby w wieku do 26 lat, o ile kontynuują naukę dzieci i osoby w wieku do 26 lat, o ile kontynuują naukę
SKŁADKA 43,00 zł 48,00 zł 53,00 zł

 

Oblicz składkę

 

Przed czym, powinniśmy się chronić?
Najczęstszymi zdarzeniami wśród dzieci i młodzieży są urazy narządów ruchu, złamania, zwichnięcia, które mogą pociągać za sobą długotrwałe leczenie i rehabilitację. Często dzieci rekreacyjnie czy wyczynowo uprawiają różne rodzaje sportów. To dodatkowe ryzyka przed którymi powinniśmy je chronić.

Jak sprawdzić czy ubezpieczenie zapewnia ochronę jakiej potrzebujemy?
Teoretycznie najkorzystniejsze warunki takiego ubezpieczenia dla dziecka powinniśmy uzyskać w szkole, przystępując do ubezpieczenia w formie grupowej. Niestety, najczęściej decyzja w sprawie wyboru ubezpieczenia nie jest dokonywana w oparciu o analizę zakresu ochrony lecz zupełnie przypadkowo – na przykład dlatego, że szkoła zyskuje dodatkowy benefit czy nauczyciele dodatkowe zniżki.

Najczęściej konsekwencją takiego wyboru ubezpieczenia są zbyt niskie limity w odniesieniu do najważniejszego elementu oferty, czyli trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku lub też niepełny zakres ochrony w tym obszarze. Sugerujemy, aby wybierać ubezpieczenie ze świadczeniem w wysokości minimum 200 zł za każdy 1% trwałego uszczerbku. Ponadto, częstą praktyką jest ubezpieczenie wyłącznie trwałego uszkodzenia ciała, które z kolej gwarantuje wypłatę świadczenia wyłącznie w przypadku najcięższych urazów, podczas, gdy prawidłowo skonstruowane ubezpieczenie powinno gwarantować wypłatę 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku.

Jeśli nasze dziecko dodatkowo jest aktywne fizycznie, w szczególności jeśli trenuje wyczynowo, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę czy ryzyka związane z takim uprawianiem sportu są pokryte przez ubezpieczenie, zwykle w najbardziej standardowych produktach są niestety wyłączone z odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Jak poradzić sobie z kwestią dobrego ubezpieczenia nie będąc znawcą tematu?
Po pierwsze produkty takie dostępne są na stronie internetowej asecurama.pl. W zależności od naszych potrzeb, możemy wybrać jeden z trzech wariantów ubezpieczenia. Porównanie tych wariantów jest przedstawione w bardzo prosty i syntetyczny sposób, tak, aby od razu móc podjąć decyzję. Sam zakup ubezpieczenie to też bardzo prosta i szybka czynności, która nie powinna nam zająć więcej niż 2-3 minuty, z możliwością płatności on-line. Ponadto, w miarę naszych możliwości chyba warto zachęcić dyrektorów szkół do korzystania przed zakupem ubezpieczenia NNW z porad profesjonalnych pośredników - brokerów ubezpieczeniowych.

A jeśli jestem już objęty ubezpieczeniem NNW?
Warto pamiętać, że w przypadku ubezpieczeń osobowych możliwa jest kumulacja świadczeń – co oznacza, że jeśli mamy kilka ubezpieczeń NNW możemy liczyć na wypłatę kilku świadczeń z tytułu jednego zdarzenia. Świadczenia te są wypłacane niezależnie od świadczeń ZUS czy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

KUP UBEZPIECZENIE:
PRZEZ
INTERNET
PRZEZ
TELEFON
UMÓW SIĘ
Z DORADCĄ