Ubezpieczenie on-line domu, mieszkania lub innej nieruchomości

Zawierając polisę na ubezpieczenie domu lub ubezpieczenie mieszkania, każdy Ubezpieczony spodziewa się s, że w razie szkody przyznane mu odszkodowanie zrekompensuje w całości poniesione straty. Na rynku dostępne są produkty obejmujące różne warianty ubezpieczenia.

Dobre ubezpieczenie poza standardowymi ryzykami takimi jak ogień, uderzenie pioruna, zalanie, silny wiatr i grad, powinno obejmować również pękanie mrozowe rur, dym i sadzę, przepięcie, zaleganie śniegu lub lodu oraz upadek drzew i masztów (w szczególności w przypadku domów jednorodzinnych w pobliżu których rosną drzewa lub istnieje ryzyko upadku masztów, w tym słupów energetycznych, latarni, dźwigów budowlanych itd.).

Ryzyko powodzi oraz stłuczenie szyb nie są objęte standardzie. Można je natomiast włączyć do ochrony za opłatą dodatkowej składki.

Istotnym elementem ubezpieczenia mienia są koszty dodatkowe, związane ze szkodą. Wyselekcjonowane przez nas produkty obejmują koszty poszukiwania przyczyny szkody, uprzątnięcia po szkodzie czy zakwaterowania zastępczego, które w razie szkody mogą okazać się bardzo wysokie.

 

Oblicz składkę

 

Posiadacze biżuterii wartościowej, antyków, obrazy lub innych dzieł sztuki, powinni sprawdzić jakie są kryteria objęcia ubezpieczeniem tych przedmiotów. Bardzo często ubezpieczyciele wymagają przedstawienia wyceny rzeczoznawcy lub innych dokumentów potwierdzających wartość. Należy zwrócić uwagę do jakich limitów każdy z Ubezpieczycieli obejmuje to mienie. W momencie szkody Może się na przykład okazać, że skradziona biżuteria była ubezpieczona do bardzo niskiej sumy.

Wszystkie zaproponowane przez nas produkty zapewniają ubezpieczenie mienia wg wartości odtworzeniowej czyli:

Należy zatem zwrócić uwagę, aby deklarowane przy zawieraniu ubezpieczenia sumy, odpowiadały wyżej wymienionym wartościom.
Na rynku można ubezpieczyć mienie również wg wartości rzeczywistej. Rozwiązanie takie byłoby być może tańsze, niestety niekorzystne, gdyż po szkodzie, w momencie naliczania odszkodowania Ubezpieczyciel potrąci amortyzację.

Klienci poszukujący ochrony dla domów w trakcie budowy, mogą również zawrzeć ubezpieczenia za pośrednictwem naszej strony. Poza standardowymi ryzykami ogniowymi, istnieje możliwość ubezpieczenia materiałów budowlanych od ognia i kradzieży z włamaniem.

KUP UBEZPIECZENIE:
PRZEZ
INTERNET
PRZEZ
TELEFON
UMÓW SIĘ
Z DORADCĄ