Ubezpieczenie na raka i inne poważne zachorowanie

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

Jest to ubezpieczenie dla osób które chcą zabezpieczyć finanse swojej rodziny w sytuacji poważnego zachorowania i równocześnie zapewnić środki na leczenie choroby.

Co wyróżnia ubezpieczenie Chubb na tle konkurencji?

Ubezpieczyciel Chubb Nationale Nederlanden AVIVA Prudential
Nazwa produktu Poważne zachorowanie Rakowi wspak Onkopolisa Komfort Życia
Okres karencji
(po którym zaczyna się ochrona)
60 dni 90 dni 90 dni 90 dni (tylko w przypadku nowotworów)
Choroby objęte ubezpieczeniem 1) nowotwór złośliwy
2) łagodny guz mózgu
3) choroba Alzheimera
4) choroba Parkinsona  
5) niewydolność nerek
6) obrażenia głowy
(powodujące trwały ubytek neurologiczny i utrzymujące się objawy kliniczne)
7) stwardnienie rozsiane
8) śpiączka
9) udar
10) utrata dłoni
11) utrata mowy
12) utrata słuchu
13) utrata wzroku
14) zawał serca
1) nowotwór złośliwy
2) nowotwór in situ (tzw. rak przedinwazyjny)
1) nowotwór złośliwy
2) nowotwór in situ (tzw. rak przedinwazyjny)
1) nowotwór złośliwy
2) nowotwór in situ (tzw. rak przedinwazyjny)
3) choroba Alzheimera
4) choroba Parkinsona
5) niewydolność nerek
6) stwardnienie rozsiane
8) śpiączka
9) udar
10) zawał serca
11) przeszczepianie narządów
12) choroba Creutzfeldta-Jakoba
13) choroba Leśniowskiego- Crohna o ciężkim przebiegu
14) niewydolność wątroby
15) zapalenie mózgu
16) przewlekła choroba płuc
17) ciężka sepsa
18) zakażenie wirusem HIV wskutek transfuzji lub przeszczepu, lub wykonywania obowiżaków służbowych w określonych grupach
% świadczenia wypłacanego w momencie zdiagnozowania choroby 100% 40% 100%
w przypadku nowotworu złośliwego
20 %
w przypadku nowotworu in situ
100%
% świadczenia wypłacanego na dalsze postępowanie prowadzące do wyzdrowienia - 20% po operacji
5% po kursie chemioterapii
5% po kursie radioterapii
5% po powrocie do sił 
10% po nawrocie choroby
- -

* Porównanie ofert na dzień 22-02-2017 r.

 

Oblicz składkę

 

Przed czym, powinniśmy się chronić?

Jak działa ubezpieczenie na raka i inne poważne zachorowanie?

Jest to połączenie wypłaty z tytułu diagnozy poważnej choroby (np. raka, zawału serca, udaru ), świadczenia na wypadek zabiegu operacyjnego i dziennego zasiłku szpitalnego, które daje szansę Ubezpieczonym na szybszy powrót do normalnego życia.

 

Ubezpieczony zgłasza się do lekarza, który diagnozuje u niego jedną z chorób objętych ubezpieczeniem.

Ubezpieczony składa do TU zawiadomienie, załączając dokumenty od lekarza potwierdzające chorobę.

TU wypłaca Ubezpieczonemu świadczenie w pełnej wysokości wybranej sumy ubezpieczenia, w terminie 30 dni.

Uzyskane świadczenie pozwala na sfinansowanie leczenia i szybszy powrót do zdrowia.

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie na raka i inne poważne zachorowanie?

  1. Nasze ubezpieczenie na raka i inne poważne zachorowanie, to przejrzystynieskomplikowany produkt, dzięki któremu mogą Państwo w łatwy sposób stać się posiadaczami wartościowej polisy o charakterze ochronnym.
  2. Bogaty zakres ochrony ubezpieczeniowej uwzględniający choroby nowotworowe, wieńcowe, czy układu nerwowego.
  3. Uzupełniające świadczenia, w związku z hospitalizacją oraz koniecznością przeprowadzenia operacji.
  4. Atrakcyjna cena i wysoki – kształtowany elastycznie limit sięgający 150.000 zł. – sprawiają, że nasza polisa na raka jest dostępna na każdą kieszeń.
  5. Polisa może obejmować ubezpieczonego, jego małżonka/partnera oraz dzieci.